Wie is de Stichting Veilig Betalen Fonds en wie garandeert dat mijn storting daar veilig is? Een logische vraag van consumenten en leveranciers die zoeken naar zekerheid.

Die zekerheid is door het Bestuur bij de oprichting van de Stichting als eis gesteld en in de statuten opgenomen. De stichting is een initiatief uit de Keuken- en Meubelbranche, opgericht bij notariële akte opgemaakt door notaris Broekkamp te Alkmaar, waarbij statutair is vastgelegd dat deze functioneert zonder directe kostenstructuur. Dit laatste is de garantie voor alle deelnemers dat de Stichting zelf niet meer kan uitgeven dan er aan eventuele opbrengsten zijn.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit meerdere rechtspersonen. In het Bestuur is sprake van gezamenlijke bevoegdheid. Hooge Waerder Accountants bv heeft na 5 jaar het penningmeesterschap overgedragen aan mevrouw Anita Stuyt van Koggenland Administraties. Hooge Waerder Accountants gaan door als accountant van de Stichting. De controle op het Bestuur wordt conform artikel 9.3 in de Statuten uitgevoerd door Hooge Waerder Accountants bv.

De doelstelling van de Stichting Veilig Betalen Fonds(VBF) is het uitsluiten van financiële risico's bij hoogwaardige aankopen waarbij de leverancier een aanbetaling of andere financiële zekerheden verlangd. De Stichting VBF biedt de koper de garantie zijn/haar geld niet kwijt te raken als gevolg van niet presteren door b.v. faillissement of financieel wanbeleid en de betaling aan de leverancier is gegarandeerd na een correcte uitlevering.

Klik hier voor inzage in de Statuten van het VBF