Gefeliciteerd ! U heeft besloten een aankoop via het Veilig Betalen Fonds af te wikkelen. Wat moet u doen?

Zowel koper als verkoper kunnen het initiatief nemen de overeenkomst te melden.
  • De verkoper meldt de transactie aan op de website www.veiligbetalenfonds.nl onder aanmelden transactie.
  • De verkoper verstuurt bij voorkeur per mail een exemplaar van de overeenkomst en eenmalig de geldende Algemene Leveringsvoorwaarden. (Zonder leveringsvoorwaarden kan geen verrekening plaatsvinden via het VBF).
  • U stort en reserveert daarmee als koper het volledige aankoopbedrag op de rekening die wordt vermeld op deze website met vermelding van uw naam en het order of referentienummer van de leverancier.
  • De koper en ondertekenaar van de originele overeenkomst tekent t.z.t. ook voor de ontvangst van de geleverde goederen. Indien hij/zij niet zelf aanwezig kan zijn bij de aflevering dient koper de leverancier tijdig te voorzien van naam en handtekening van gemachtigde(n) voor controle op ontvangstneming van de aangekochte goederen.
  • De verkoper stuurt naam en handtekening van eventuele gemachtigde(n) naar de Stichting VBF.
  • De verkoper levert conform overeenkomst en leveringsvoorwaarden de goederen uit en verstuurt de voor ontvangst getekende vrachtbrieven bij voorkeur per mail en anders per post naar de Stichting VBF.