Het initiatief voor de totstandkoming van het Veilig Betalen Fonds(VBF) is in 2005 genomen door IKO Nederland bij de voorbereidingen van een nieuwe formule in de keukendetailhandel met een open en scherp prijsbeleid op internet, gekoppeld aan kleinschalige “low cost” showrooms. Als in 2005 volgens de visie van de ondernemer de contouren van een veranderende markt met lagere marges en communicatie via de nieuwe media zichtbaar worden, is de uitdrukkelijke wens om financiële risico’s voor zowel koper als verkoper uit te sluiten daar onlosmakelijk mee verbonden. In 2007 wordt de Stichting i.v.m. de vereiste onafhankelijkheid van bestuurders Accountant Hooge Waerder en de initiatiefnemer IKO Nederland in de oorspronkelijke structuur opgeheven en bij de KVK uitgeschreven en in een nieuwe Bestuurlijke structuur opnieuw ingeschreven. Het VBF opereert sindsdien succesvol tot en met de dag van vandaag. In b.v. de marktomstandigheden van 2012 met een woningmarkt die in de voorafgaande 3 jaren bijna tot stilstand was gekomen is het VBF een veilige haven bij grote aankopen en bovenal crisisbestendig gebleken.

De initiatiefnemer stelde zich na ruim 30 jaar ervaring in keukendetailhandel destijds de volgende vragen:
  1. Hoe kan ik het risico voor mijn klant uitsluiten dat hij/zij geld kwijt raakt door faillissement of wanbeleid en als er niet wordt geleverd wat is overeengekomen?
  2. Hoe kan ik het risico uitsluiten dat ik als ondernemer de dupe wordt van een koper die na aankoop en bestelling van maatwerk niet betalen kan of wil door bv een scheiding of kwade opzet?
  3. Hoe kan ik mijn klant de gelegenheid en het vertrouwen geven om alle goederen eerst rustig uit te pakken en te controleren alvorens ik als Verkoper wordt uitbetaald?
Belangrijke vragen voor overeenkomsten waarbij altijd sprake is van grote bedragen voor een samengesteld product en maatwerk gebaseerd op de specifieke wensen van die ene klant en de unieke maatvoering van zijn of haar woning. Het antwoord op deze vragen heeft geresulteerd in de oprichting van het VBF.

VBF ; 12 jaar lang met succes bemiddelen

Als na de eerste jaren van het bestaan het Veilig Betalen Fonds in 2007 een herstart heeft gemaakt onder een nieuwe inschrijving(37130810) in de KVK. wordt de weg geopend voor andere detaillisten en branches. Discussies en meningen in fora op internet zijn in dit opzicht niet alleen vaak jaren oud, maar berusten ook niet altijd op feiten en gaan dan gemakkelijk voorbij aan deze openlijke ontwikkeling binnen het Veilig Betalen Fonds. Dat is verwarrend en in een aantal gevallen duidelijk onjuist. Helaas kunnen wij dat niet altijd tegengaan en is internet niet altijd zaligmakend. Het VBF met een “trackrecord” van 12 jaar lang succesvol bemiddelen tussen kopers en verkopers van duurzame goederen, heeft voor alle deelnemers in ieder geval ruimschoots zijn doelstelling bereikt: duizenden kopers hebben ontvangen wat zij hebben gekocht zonder groot financieel risico te lopen. Een duidelijk bewijs dat het VBF professioneel voorziet in de behoefte om grote aankopen veilig te kunnen doen ZONDER aanbetaling.

Doelstelling VBF ongewijzigd, veiligheid gewaarborgd

Lees over de doelstelling, gezamenlijke bevoegdheid, dubbele accountantscontroles en de Stichtingstructuur zonder grote vaste kosten in de oprichtingsnotulen en Algemene Voorwaarden op onze website www.veiligbetalenfonds.nl en overtuig uzelf van de veilige route van uw aankoop.

Bestuur Stichting Veilig Betalen Fonds, december 2017